جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2962 Acetic anhydride, 99.0% (=Acetyl oxide) 13,57 108-24-7 C4H6O3 1kg GR
Acetic, anhydride, 94.0% (T) 13,57 108-24-7 C4H6O3 20kg Bag
Acetic, anhydride, 94.0% (T) 13,57 108-24-7 C4H6O3 200kg Drum
A0077 Acetocarmine solution 100ml
A0079 Acetocarmine solution 500ml
A1760 Acetone 13,67 67-64-1 C3H6O 4L PRA
A0100 Acetone 13,67 67-64-1 C3H6O 200L NIH
A0099 Acetone 13,67 67-64-1 C3H6O 18L NIH
Acetone, 99.0% 13,67 67-64-1 C3H6O 18L Can
Acetone, 99.0% 13,67 67-64-1 C3H6O 200L Drum

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف