جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Lithium nitrate, >99.0% 13,5558 7790-69-4 LiNO3 50kg Drum
L1023 Lithium nitrate,>99.0% 13,5558 7790-69-4 LiNO3 250g
L0566 Lithium nitrate,>99.0% 13,5558 7790-69-4 LiNO3 500g
Lithium perchlorate trihydrate, 63.0-68.0% 13453-78-6 LiClO4·3H2O 10kg Can
L0704 Lithium perchlorate trihydrate, 63.0~68.0% 13453-78-6 LiClO4·3H2O 25g GR
L0706 Lithium perchlorate trihydrate, 63.0~68.0% 13453-78-6 LiClO4·3H2O 500g GR
L0705 Lithium perchlorate trihydrate, 63.0~68.0% 13453-78-6 LiClO4·3H2O 100g GR
L0703 Lithium perchlorate, anhydrous, 95.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 500g GR
L0702 Lithium perchlorate, anhydrous, 95.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 100g GR
L0701 Lithium perchlorate, anhydrous, 95.0% 13,5561 7791-03-9 LiClO4 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف