جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Zinc metal 13,10180 7440-66-6 Zn 25kg Bag
Z0124 Zinc metal drop 13,10180 7440-66-6 Zn 1kg EP
Z0123 Zinc metal drop 13,10180 7440-66-6 Zn 500g EP
Z0122 Zinc metal drop 13,10180 7440-66-6 Zn 1kg CP
Zinc nitrate hexahydrate, 96.0% 13,10197 10196-18-6 N2O6Zn·6H2O 25kg Bag
Z0385 Zinc nitrate hexahydrate, 98.0% (T) 13,10197 10196-18-6 N2O6Zn·6H2O 20kg EP
Z0057 Zinc nitrate hexahydrate, 98.0% (T) 13,10197 10196-18-6 N2O6Zn·6H2O 1kg EP
Z0055 Zinc nitrate hexahydrate, 98.0% (T) 13,10197 10196-18-6 N2O6Zn·6H2O 500g EP
Z0195 Zinc oxide 13,10200 1314-13-2 ZnO 10kg KP
Z0196 Zinc oxide 13,10200 1314-13-2 ZnO 20kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف