جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2780 Acetic acid, glacial, 99.8% (=Glacial acetic acid) 13,56 64-19-7 C2H4O2 500mL BIO
A0035 Acetic acid, glacial, > 99.0 % 12,52 64-19-7 C2H4O2 20kg KP
A1288 Acetic acid, glacial, > 99.0 % 12,52 64-19-7 C2H4O2 200L KP
A1602 Acetic acid, glacial, >99.8% 13,56 64-19-7 C2H4O2 1L NAT
A1601 Acetic acid, glacial, >99.8% 13,56 64-19-7 C2H4O2 500mL NAT
A1534 Acetic anhydride 13,57 108-24-7 C4H6O3 200kg EP
A0069 Acetic anhydride, 97.0% (T) (=Acetyl oxide) 13,57 108-24-7 C4H6O3 1kg EP
A0070 Acetic anhydride, 97.0% (T) (=Acetyl oxide) 13,57 108-24-7 C4H6O3 20kg EP
A0068 Acetic anhydride, 97.0% (T) (=Acetyl oxide) 13,57 108-24-7 C4H6O3 500g EP
A1757 Acetic anhydride, 99.0% (=Acetyl oxide) 13,57 108-24-7 C4H6O3 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف