جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
Z0245 0.1mol/L-Zinc acetate solution 500ml
Z0350 Zinc acetylacetonate hydrate 108503-47-5 Zn(C5H7O2)2·xH2O 100g
Z0349 Zinc acetylacetonate hydrate 108503-47-5 Zn(C5H7O2)2·xH2O 25g
Z0294 0.01mol/L-Zinc chloride solution 500ml
Z0246 0.1mol/L-Zinc chloride solution 500ml
Zinc chloride, 91.0% 13,10185 7646-85-7 Cl2Zn 25kg Bag
Z0038 Zinc chloride, 98.0% 13,10185 7646-85-7 Cl2Zn 1kg EP
Z0039 Zinc chloride, 98.0% 13,10185 7646-85-7 Cl2Zn 25kg EP
Z0036 Zinc chloride, 98.0% 13,10185 7646-85-7 Cl2Zn 500g EP
Z0042 Zinc cyanide, 98.0% 13,10188 557-21-1 C2N2Zn 500g EP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف