جستجوی همه محصولات

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
A2207 0.1mol/l-Acetic acid standard solution(N/10) 500ml
Acetic acid, ammonium salt, 95.0% (T) 13,495 631-61-8 C2H7NO2 20kg Bag
A0035 Acetic acid, glacial 13,56 64-19-7 C2H4O2 20kg KP
A1288 Acetic acid, glacial 13,56 64-19-7 C2H4O2 200L KP
A0051 Acetic acid, glacial, 99.5% (T) 13,56 64-19-7 C2H4O2 1kg EP
A0052 Acetic acid, glacial, 99.5% (T) 13,56 64-19-7 C2H4O2 20kg EP
A0033 Acetic acid, glacial, 99.5% (T) 13,56 64-19-7 C2H4O2 500g EP
Acetic acid, glacial, 99.5% (T) 13,56 64-19-7 C2H4O2 20kg Can
A1756 Acetic acid, glacial, 99.7% 13,56 64-19-7 C2H4O2 1kg GR
A1755 Acetic acid, glacial, 99.7% 13,56 64-19-7 C2H4O2 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف