جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1188 Benzyl alcohol, >98.0% (GC) 12,1159 100-51-6 C7H8O 1L KP
B1385 Benzyl alcohol, >98.0% (GC) 12,1159 100-51-6 C7H8O 18L KP
B0835 Boric Acid, >99.5 % 10043-35-3 BH3O3 10kg KP
B0387 Boric Acid, >99.5 % 10043-35-3 BH3O3 20kg KP
B0836 Boric Acid, >99.5 % 10043-35-3 BH3O3 25kg KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف