جستجوی مواد خام دارویی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
D1207 Glucose 12,4467 50-99-7 C6H12O6 20kg KP
G0746 Glycerine, 84.0 ~ 87.0% 56-81-5 C3H8O3 kg KP
H0455 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 20kg KP
H0456 Hydrochloric Acid, 35.0~38.0 % 12,4821 7647-01-0 HCl 200L KP
H0457 Hydrogen Peroxide Concentrate, 29.0~32.0 %(T) 12,4839 7722-84-1 H2O2 10kg USP
H0458 Hydrogen Peroxide Concentrate, 29.0~32.0 %(T) 12,4839 7722-84-1 H2O2 20kg USP
H1009 Hydrogen Peroxide Solution(3%), 2.5 ~ 3.5 w/v % 7722-84-1 H2O2 kg KP
H1010 Hydrogen Peroxide Solution(35%), 34.5 ~ 35.5% 7722-84-1 H2O2 kg NIH
I0338 Isopropanol, >94 v/v% 12,5227 67-63-0 C3H8O 200L KP
I0337 Isopropanol, >94 v/v% 12,5227 67-63-0 C3H8O 18L KP

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف