جستجوی مواد خام ترکیبی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Package
Imidazole 13,4935 288-32-4 C3H4N2 25kg Drum
Iodine, 99.0% 13,5036 7553-56-2 I2 50kg Can
Iron (II) sulfate heptahydrate, 98.0-102.0% 13,4091 7782-63-0 FeO4S·7H2O 25kg Bag
Iron (III) chloride hexahydrate, 97.0% 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 20kg Bag
Iron (III) nitrate nonahydrate, 98.5% 13,4057 7782-61-8 FeN3O9·9H2O 25kg Bag
Iron (III) oxide, red 13,4058 1309-37-1 Fe2O3 25kg Bag
Iron(III) chloride hexahydrate 13,4048 10025-77-1 Cl3Fe·6H2O 25kg Bag
Iron(III) chloride, anhydrous 13,4048 7705-08-0 Cl3Fe 25kg Bag
Iron, powder, 90.0% 13,5109 7439-89-6 Fe 20kg Bag
Isopropanol, 99.0% 13,5228 67-63-0 C3H8O 18L Can

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف