جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B1077 Benzophenone, 99.0% 13,1099 119-61-9 500g GR
B0938 1,4-Benzoquinone, 98.0% 13,8166 106-51-4 C6H4O2 25g GR
B0939 1,4-Benzoquinone, 98.0% 13,8166 106-51-4 C6H4O2 250g GR
B2168 1H-Benzotriazole,>99.0% 13,1109 95-14-7 C6H5N3 500g EP
B1119 1H-Benzotriazole,>99.0% 13,1109 95-14-7 C6H5N3 500g GR
B2169 1H-Benzotriazole,>99.0% 13,1109 95-14-7 C6H5N3 10kg EP
B0219 Benzoyl chloride, 98.5% (T) 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 500g EP
B0220 Benzoyl chloride, 98.5% (T) 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 1kg EP
B0221 Benzoyl chloride, 98.5% (T) 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 20kg EP
B1104 Benzoyl chloride, 99.0% 13,1113 98-88-4 C7H5ClO 1kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف