جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0188 Benzoic acid, 99.5% (T) 12,1122 65-85-0 C7H6O2 500g GR
B0185 Benzoic acid, 99.5% (T) 12,1122 65-85-0 C7H6O2 500g EP
B0186 Benzoic acid, 99.5% (T) 12,1122 65-85-0 C7H6O2 1kg EP
B0187 Benzoic acid, 99.5% (T) 12,1122 65-85-0 C7H6O2 20kg EP
B1248 Benzoic anhydride, 98.0% 12,1123 93-97-0 C14H10O3 25g GR
B0194 Benzoin oxime, 95.0% (T) 13,1094 441-38-3 C14H13NO2 25g
B1388 Benzoin, 98.0% 12,1124 119-53-9 C14H12O2 100g GR
B1186 Benzoin, 98.0% 12,1124 119-53-9 C14H12O2 25g GR
B1304 Benzoin, 98.0% 12,1124 119-53-9 C14H12O2 500g GR
B1122 Benzophenone, 99.0% 13,1099 119-61-9 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف