جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0144 Benzene, 99.5% (GC) 13,1066 71-43-2 C6H6 18L EP
B0143 Benzene, 99.5% (GC) 13,1066 71-43-2 C6H6 1L EP
B2173 Benzene, 99.5% (GC) 13,1066 71-43-2 C6H6 200L EP
B2143 Benzenesulfonyl chloride, 96.0% 12,1100 98-09-9 C6H5ClO2S 500g CP
B1524 Benzenesulfonyl chloride, 99.0% 12,1100 98-09-9 C6H5ClO2S 1kg EP
B1523 Benzenesulfonyl chloride, 99.0% 12,1100 98-09-9 C6H5ClO2S 500g EP
B2137 Benzenethiophene, free, 99.5% 500mL
B1508 Benzethonium chloride 12,1103 121-54-0 C27H42ClNO2 100g GR
B0937 Benzethonium chloride 12,1103 121-54-0 C27H42ClNO2 25g GR
B2005 Benzimidazole, 98.0% 13,1082 51-17-2 C7H6N2 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف