جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T0013 Tannic acid, 95.0% 13,9141 1401-55-4 C76H52O46 500g EP
T0019 Tantalum standard solution, 1000ppm 13,9143 7440-25-7 Ta 100ml AAS
T2198 TAPS, 99.0% 13,9148 29915-38-6 C7H17NO6S 25g
T1013 Tartaric acid monohydrate C4H6O6·H2O 10kg KP
T1014 Tartaric acid monohydrate C4H6O6·H2O 20kg KP
T1015 Tartaric acid monohydrate C4H6O6·H2O 25kg KP
T0030 Tartaric acid monohydrate, 99.5-100.2% (T) C4H6O6·H2O 1kg EP
T0029 Tartaric acid monohydrate, 99.5-100.2% (T) C4H6O6·H2O 500g EP
T1335 Tartaric acid monohydrate, 99.5-100.2% (T) C4H6O6·H2O 25kg EP
T2023 Taurine, 99.0% 13,9163 107-35-7 NH2CH2CH2SO3H 500g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف