جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
T0517 p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 99.0% (T) 13,9611 6192-52-5 C7H8O3S·H2O 500g EP
T0515 p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 99.0% (T) 13,9611 6192-52-5 C7H8O3S·H2O 1kg EP
T0521 p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 99.0% (T) 13,9611 6192-52-5 C7H8O3S·H2O 20kg EP
T0971 p-Toluenesulfonyl chloride 13,9612 98-59-9 C7H7ClO2S 20kg
T0522 p-Toluenesulfonyl chloride 13,9612 98-59-9 C7H7ClO2S 500g
T0523 p-Toluenesulfonyl chloride 13,9612 98-59-9 C7H7ClO2S 1kg
T1016 p-Toluenesulfonyl chloride 13,9612 98-59-9 C7H7ClO2S 10kg
T1802 p-Toluidine, 99.0% 13,9674 106-49-0 C7H9N 100g GR
T1700 p-Toluidine, 99.0% 13,9674 106-49-0 C7H9N 25g GR
T1701 p-Toluidine, 99.0% 13,9674 106-49-0 C7H9N 1kg GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف