جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
B0079 Barium sulfate 13,997 7727-43-7 BaSO4 1kg
B0077 Barium sulfate 13,997 7727-43-7 BaSO4 500g
B1102 Barium sulfate, 97.5% 13,997 7727-43-7 BaSO4 500g EP
B2024 Barium sulfate, 97.5% 13,997 7727-43-7 BaSO4 1kg EP
B1170 Barium titanate(IV), 99.0% 13,1003 12047-27-7 BaTiO3 500g
B1171 Barium titanate(IV), 99.0% 13,1003 12047-27-7 BaTiO3 1kg
B1180 Beeswax, white 13,1021 8006-40-4 500g
B1513 Beeswax, yellow 13,1021 8012-89-3 500g
B0099 Benedict's reagent solution 500ml
B0105 Bentonite 13,1053 1302-78-9 25kg

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف