جستجوی معرف های شیمیایی

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Product Code Product Name Merck Index Cas No Formula Unit Grade
R0162 Resolic acid solution 500ml
R0221 Resorcinol 13,8240 108-46-3 C6H6O2 25kg EP
R0031 Resorcinol, 98.0% 13,8240 108-46-3 C6H6O2 500g EP
R0030 Resorcinol, 98.0% 13,8240 108-46-3 C6H6O2 25g EP
R0281 Rhodamine B 13,8266 81-88-9 C28H31ClN2O3 100g
R0282 Rhodamine B 13,8266 81-88-9 C28H31ClN2O3 500g
R0050 Rhodamine B 13,8266 81-88-9 C28H31ClN2O3 25g
R0124 Rhodium standard solution, 1000ppm 13,8270 7440-16-6 Rh 100ml AAS
R0125 Riboflavin 13,8284 83-88-5 C17H20N4O6 100g GR
R0110 Riboflavin (=Vitamin B2) 13,8284 83-88-5 C17H20N4O6 25g GR

معرف های شیمیایی

  • معرف های عمومی
  • معرف های خاص
  • معرف های ترکیبی

تجهیزات و دستگاه ها

در تعامل با بسیاری از آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها

  • ADVANTEC
  • Whatman
  • محصولات تولیدکننده های دیگر

مواد خام ترکیبی

بیش از ۳۰۰ ماده تولید شده کره ای شرکت سامچون ( سمچان ) برای سفارش های مختلف در سراسر ایران

مواد خام دارویی

حدود ۱۵۰ ماده مختلف در ۳۰ دسته بندی مجزا برای استفاده در مراکز و پژوهشگاه های مختلف